A Hadadi Református Egyház honlapja

Látogasson meg egy tövisháti falut Szatmár- és Szilágy megye határán. Támogassa az új templom építését.

ÁrtatlanZÁSZLÓAVATÁS A HADADI REFORMÁTUS NŐSZÖVETSÉGNEK

 

Kárpátmedencei Imanap és Zászlóavatás Hadadon

  A hadadi református Nőszövetség életében történelmi esemény zajlott ma, 2012. december 1-én. A Degenfeld Központ templomtermében gyűltek össze megtartani a Kárpátmedencei Imanapot, és felavatni a frissen elkészült Nőszövetségi zászlót.

Jelen volt még 14 gyülekezet Nőszövetségi képviselete, mintegy 150 asszony. Kurta-Tőtös Beáta lelkésznő szervezésében meghívták Bogya Kis Mária egyházkerületi Nőszövetségi elnöknőt, aki prédikációjában elmondta, hogy a református magyarság is „választott nép, királyi papság és szent nemzet”, mintahogy Péter apostol írja a Bibliában. Mi az akkori tanítványok késői utódai vagyunk, Krisztus királyságának papjai, azaz hirdetői vagyunk, akik e szent nemzetet imával és jelenlétünkkel fentartjuk. Ebben az asszonyok élenjárnak.

 new_image.jpg

Ma is azért vagyunk itt, - folytatta Bogya Kis Mária -  hogy imádkozzunk, s tesszük ezt együtt 2004. december 5 óta, amióta az Anyaországi emberek nemmel szavaztak ránk. Azóta minden év december első vasárnapján nemzetünk lelki megújulásáért és lelki egységéért imádkozunk. Imáink meghalgatásra találtak, amikor már sokan magyar állampolgárok is lettek. Öröm, zárta beszédét Bogy Kis Mária, „hogy az asszonyok nemcsak a gyermekáldás és gyermeknevelés felelősségét válalják fel, hanem református magyar népünkért való imádkozást is.”

 dsc_1826.jpg

Az együtt imádkozó asszonyok imáikban elmondták, hogy Isten segítségét és áldását kérjük népünkre, egyházi és világi vezetőinkre, Nőszövetségeinkre, családjainkra, fiataljainkra, gyermekeinkre, szülőföldünkre, lelkészeinkre, presbitereinkre.

dsc_1839.jpg

Imádkoztak az idősekért is.

dsc_1840.jpg

Kurta-Tőtös Beáta házigazdaként köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette a Királyhágómelléki Református Egyházkerület történetét. Ez az Egyházkerület a 4. legnagyobb egyházkerület a Kárpát medencében. Története épp egy szomorú és tragikus december 1-én kezdődött, amikor e részt elszakították Magyarországtól, és Romániához csatolták. Azóta kialakult, és működik az Egyházkerület, hiába vették el, és nem teljesen adták vissza iskoláinkat. Nőszövetségeink is működnek, egyházukat épitik.

dsc_1831.jpg

dsc_1833.jpg

dsc_1837.jpg

dsc_1838.jpg

001.jpg

Következett a zászlóavatás és a Nőszövetség megáldása. A zászló régen a csatába hívott, veszteséget, halált hozott a háborúkban. Ma hirdeti az életet, az asszonyok munkáját, és egy békés harcra szólít a bűn és az elfogyás ellen. A zászlóra a Nőszövetségek elhelyezték szalagjaikat, és egy-egy Igével bíztatták a Hadadi Nőszövetséget.

003.jpg

A Hadadi Nőszövetség Ady Mariska nevét vette fel, aki Ady Endre unokatestvére volt, Hadadon született 1888-ban. Az ötletadó a névválasztásra Kaszta István Hadadról elszármazott író, újságíró volt, aki kutatta és több könyvet is írt Hadadról és környékéről, vagyik a Tövishátról. Ő mutatta be Ady Mariskát, életét és üzenetét. Ady Mariska rengeteg verset írt Istenről, szülőföldről. Istenbe bízva kell nagyon szeretni a szülőföldet.

kaszta.jpg

A zászlót 2012-ben készítette Porcza Jolán, aki hímzéseivel nemcsak Hadadon, de sok más gyülekezetben maradandó emléket hagyott.

Jelen voltak nemcsak a környék Nőszövetségei, de Szilágynagyfalu küldöttsége is, kik szalaggal díszitették a zászlót. A dobrai Nőszövetséget 3 fiatal képviselte.

dobra.jpg

A Nőszövetség megáldása után a hadadi ifjak gitárműsora következett. A fiatalok közben Ady Mariska verseket szavaltak, és énekükkel gyönyörködtették a hallgatókat.

004.jpg

Végül meghívott vendégként Balogh Ferenc polgármester és lelkipásztor, aki beszédében örömét fejezte ki, hogy Hadadon jól működik a Nőszövetség és az ifjúság. Nemcsak a hit, hanem a cselekedetek is fontosak, amit reánk következő vasárnap megmutathatunk, ha elmegyünk és rájuk szavazunk.

Köszöntőt mondott Nagy Sándor esperes is, aki kitért arra, hogy a zászlón túl Istent kövessük, de ne engedjük ki kezünkből a politikusok által elért történelmi „zászlókat” sem.

Balogh Sándor RMDSZ képviselőjelölt is meghívott volt erre az ünnepre, aki egyházközeli ember lévén ismeri az egyházak, nőszövetségek gondjait, örömeit. Ha politikusként rá szavaznak az RMDSZ-re, ő és társai harcolni fognak elvett jogaink visszaszerzéséért. „Jövőt kell építenünk fáradhatatlan erővel, felelőséggel, ezzel pedig maga Isten meg bízott meg minket…. A jövő a gyermekeinké, unokáinké”

Végül Maskulik Csaba szenátorjelölt kapott szót, aki összefogásra és jövőt álmodó imákra kért mindenkit, hogy itt a templomban is együtt legyünk, meg a szavazáskor is. Mindenkit kért, szavazzon az RMDSZ-re.

A szép összejövetel a Nőszövetségi Himnusz eléneklésével ért véget, majd a hadadi Nőszövetség által elkészített ebéd mellett ültünk le. Közben versek, énekek hangzottak és jókedvű beszélgetés után búcsút vettünk egymástól. /2012.12.01./

 

Békesség Istentől!

 

Támogassa egyházunkat felajánlásaival. Köszönjük.

Egy kedves kép 2012-ből, a fák eltakarják a szomorú valóságot a templomról. Emlékezzünk.

dscn2059.jpg

Egy néhány kép következzen a vár alatti pincéből, ami megvan, életveszélyes ugyan, de látogatható. Idén, 2012-ben meglátogattuk a művészekkel, és szeretnénk elérni, hogy látogatható legyen a kastélyba, és a faluba érkező vendégek számára.

dscn2046.jpg

 

A következő képen a bajárat látható. Kúszva, mászva, de be lehet menni. A másik bejáratot betömték, ezt inkább nem kommentálom. Szép örökséget mentenénk meg a hadadi pusztuló emlékek közül.

dscn2055.jpg

Lesz-e fény az alagút végén? - Tudják-e, hogy ez hol készült?

dscn2064.jpg

Ez a Wesselényi család kriptája, ami még megmaradt a hadadi temetőben.

dscn2068.jpg

2. VAKÁCIÓS BIBLIAHÉT

2. alkalommal tarja gyülekezetünkben Kurta-Tőtös Beáta református lelkész a Vakációs Bibliahetet. Az elmúlt évben még alig 25 gyerek gyűlt össze, idén viszont már kedden több, mint 50 gyerek volt a foglalkozáson. Többségben református gyerekek jönnek, de vannak baptista és pünkösdi gyerekek is. A bibliahétnek nagy népszerűsége van, mert 3 évvel ezelőttig nem volt ilyesmi szervezve, semmilyen nyári foglalkozás, sőt a bibliaórákon is 2-3 gyerek vett részt.

A programot a KOEN alapitvány állitotta össze, és a héten Elizeus prófétával ismerkednek meg, aki Isten küldötte volt, azért, hogy sok embernek segitsen és jó útra vezesse őket. Délelőtt bibliaóra van, majd kézimunka és benti, illetve szabadtéri játékok vannak. A gyerekek ellátásáról a naymamák, illetve szülők gondoskodnak, sütivel, üditővel kényeztetve a gyerekeket.

dscn2031.jpg

 

dscn2024.jpg

 

Havazással köszöntött be az április

Virágvasárnap igazi bolondos áprilisi idővel érkezett. Egy nap alatt volt tavaz és tél is, hiszen egyik precben sütött a nap, a másikban már elmordult az idő és havazott.

Temetőtakarítás szombaton

Szombaton, azaz március 17-én közel 50 személy gyűlt össze, hogy az elburjánzott régi temetőt kitakarítsa. Az ott levő sírok a futónövények és a bokrok elszaporodása miatt látogathatatlanok voltak. Sikeres akció volt, noha befejezni nem sikerült a takarítást. Ezúton is megköszönjük mindenkinek, aki ott volt és részt vett a munkában, reménység szerint a begyűlt adományokból és a polgármesteri hivatal segítségével befejezzük.

fenykep0024.jpg

Volt, amikor dolgoztunk, volt amikor pihentünk

fenykep0034.jpg

fenykep0041.jpg

Takarítás közben és után

fenykep0037.jpg

 


 Március 15-i megemlékezés Hadadon.

Igehirdetéssel kezdődött a március 15-i megemlékezés a János evangéliuma 8, 32.36 versei alapján. Balogh Ferenc polgármester és Kaszta András igazgató köszöntő szavai után sor került az iskolások műsorára, majd megkoszorúztuk Hadad miondhárom emlékművét, ahol szavalatok és énekszámok is elhangoztak, valamint Németi János tanár ismertetője az emlékművekről.

Tartalmas és szívhezszóló megemlékezés volt, méltó azokhoz a hősökhöz, akik életüket adták a hazáért.

 

p3151576.jpg

Az ifjak műsora

p3151575.jpg

A gyülekezet

p3151688.jpg

A koszorúzás

p3151597.jpg

A nőszövetség éneke

 


 

 

Elkezdődött a templomépítés engedélyeztetése.

Az építendő új templom tervei a végleges fázisban vannak. Elkezdődött az engedély kiváltásához szükséges "avizok"beszerzése. Az Úr Isten áldja meg munkánkat. 2012. március 6.


Imahét Hadadon

A 2012-es évben február 20-25 között szerveztük meg az imahetet.

Szolgáló lelkészek:

Hétfő: Kürti Tamás - Érkőrös 

Kedd: Balog Enikő - Kismajtény

Szerda: Varga Levente - Bősháza

Csütörtök: Bogdán János - Bogdánd

Péntek: Antal Attila - Zilah

Szombat: Kurta-Tőtös Szabolcs - Dobra

Isten áldása legyen az imahetünkön!


Miniszteri látogatás Hadadon. Hivatalosan átadták a felújított útszakaszt. 2011. november

 

hadadiut1.jpg


Készítettem néhány fotót arról a telekről, ahol a templomunk majd állni fog. Minél többször megyek fel, annál jobban tetszik. Nézzék meg velem egy verőfényes októberi napon készült fényképet. Már nem sokáig lesz ilyen érintetlen ez a terület. Ezen a dombélen fog állni a terasz, és a dombban az alagsor.

(Ha ráviszi az egeret a képre, kis meglepetés várja. Virtuálisan már ott a templom a telken.)

dscn1280.jpg

Amikor felmegyünk a telek végébe és visszanézünk az útra, ez látható:

dscn1292.jpg

Kicsit lentebb megyek, újra fotózom és mmár láthatóak a Degenfeld kastély fái. Ahonnan fotóztam, itt már a templom fog állni a jövőben.

dscn1290.jpg

Mivel sokan kíváncsiak rá, íme néhány kép az új templom tervéről:

Elkészült a látványterv, most van munka alatt a statikai része a terveknek. A tervet nagyban meghatározza a telek, amelyre építeni fogjuk. Egy központi helyet kaptunk ajándékba Hadadon, mely hosszú és sajnos elég keskeny, összesen 12 m a szélessége, de a terevzőnőnk erre a telekre egy remek kis templomot terevzett. A befogadóképessége 250 fő lesz, ha kész lesz. Alul alagsor, első szint templom, körbe ablakokkal, felül karzat, mely kiszélesíti a templomot felül, de csak felül. Isten segítsen minket, hogy meg is épüljön, s ne legyen "füstbe ment terv."

dscn1276.jpg

Tervező: Kiss Julianna, Kolozsvár

dscn1277.jpg

Mai napon, 2011. október 11-én létrejött a Hadadi Református Egyház honlapja.

A bal felső sarokban a jövőben építésre kerülő templom képe található. A terv készítője: Kiss Julianna, Kolozsvár

Jelen pillanatban e kastély falai között tevékenykedik a Degenfeld alapítvány, valamint a kastély egyik termében tartjuk az istentiszteleteket, vallásórákat, ifjúsági bibliaórákat, presbiteri gyűléseket.

Ősszel pont úgy néz ki, ki mint egy elvarázsolt kastély.

dscf2904.jpg

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 15
Tegnapi: 9
Heti: 24
Havi: 390
Össz.: 59 264

Látogatottság növelés
Oldal: Főoldal
A Hadadi Református Egyház honlapja - © 2008 - 2020 - hadadiegyhaz.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »